BOOKS AND WRITINGS OF SREE NARAYANA GURUDEVAN

Advaitha Deepika
Anukampa Desakam
Anubhuti Desakam
Ardhanareeswara Sthavam
Arivu
Ashramam (Sanskrit)
Atmavilasam
Atmopadesa Satakam
Bahuleyashtakam (Sanskrit)
Bhadrakaliashtakam (Sanskrit)
Brahmavidya Panchakam (Sanskrit)
Charama Slokangal (Sanskrit)
Chidambarashtakam (Sanskrit)
Chijjada Chithanam
Chinta Jadangal
Chitambara Ashtakam
Daiva Chinthanam
Daiva Dasakam
Darsana Mala (Sanskrit)
Devi Sthavam
Dharmam (Sanskrit)
Dhdralaki Ashtakam
Guhashtakam (Sanskrit)
Homa Mantram (Sanskrit)
Indrya Vairagyam
Isavasya Upanishad
Janani Navaratna Manjari
Jathi Nirnnayam
Jati Lakshanam
Jati Mimamsa
Jeevakarunya Pachakam
Kali Natakam
Kolatheeresa Sthavam
Kundalani Pattu
Mananatheetam
Mangalasamsakal
Mannanthala Devi Sthavam
Municharya Panchakam (Sanskrit)
Nava Manjari
Nirvruthi Panchakam (Sanskrit)
Ottapadyangal
Ozhivil Odukkam
Pinda Nandi
Prapancha Srishti
Sadacharam
Sadasiva Darsanam
Samasya
Saravana Bhava Stotram
Shanmathura Sthavam (Sanskrit)
Shanmuka Dasakam
Shanmuka Keerthanam
Siva Ashtakam
Siva Prasada Panchakam
Siva Satakam
Siva Sthavam
Slokathrayi (Sanskrit)
Sree Krishnana Darsanam
Sree Vasudevashtakam
Srikrishna Darshanam
Subramanya Ashtakam
Subramanya Keerthanam
Subramanya Stotram
Swanubhava Geethi
Thevara Pathikankal (Tamil)
Thevarappathikangal
Thirukural
Vairagya Desakam
Vedantha Soothram (Sanskrit)
Vinayaka Ashtakam
Vishnashtakam

Become a

member

Time for a new generation of leaders to step up!